22 Kasım 2013 Cuma
13:00  Açılış  
     
Oturum 1 
Pediatrik Üro-Endokrin Kursu
Şaban Sarıkaya, Peyami Cinaz
13:20 – 13:40  Cinsel Farklılaşma Merih Berberoğlu
13:40 – 14:00 46XX Cinsel Gelişim Bozuklukları Nurgün Kandemir
14:00 – 14:20  46XY Cinsel Gelişim Bozuklukları Murat Aydın
14:20 – 14:40  Cinsel Kimlik Gelişimi Seher Akbaş
14:40 – 15:00  Cinsel Gelişim Bozuklukları cerrahisi Serdar Tekgül
  Tartışma  
15:00 – 15:20  Kahve Arası  
     
Oturum 2 Pediatrik Üro-Endokrin Kursu
Reşit Tokuç, Murat Aydın
15:20 – 15:40  İnmemiş Testis te medikal tedavinin yeri Erim Erdem
15:40 – 16:00  İnmemiş Testis te cerrahi tedavi Tarkan Soygür
16:00 -  16:20  Hipospadias Cerrahisi ve yenilikler A. Rüknettin Aslan
     
16:20 -  16:30  Ara  
     
Oturum 3 Pediatrik Üro-Endokrin Kursu
Demokan Erol,  Merih Berberoğlu
16:20 -  16:40  Ergenlik Fizyolojisi Abdullah Bereket
16:40 -  17:00 Erken Ergenlik ve Tedavisi Peyami Cinaz
17:00 -  17:20 Gecikmiş Ergenlik ve Tedavisi Ömer Tarım
17:20 -  17:40 Ergenlik  ve  psikiyatrik sorunlar  Seher Akbaş
  Tartışma  
18:00 Açılış Kokteyli
     
23 Kasım 2013 Cumartesi
Oturum 4
Antenatal Hidronefroz  -  Panel
Moderator : Haluk Ander
08:00 – 09:00 
  Prenatal Yaklaşım Cem İrkilata
  Postnatal Yaklaşım Nihat Uluocak
  Megaüreter, Üreterosel, PUV Fatih Çanaklı
  Multikistik Displastik Böbrek Serhat Gürocak
     
     
     
Oturum 5
Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı
Oturum Başkanı: Nihat Satar, Zafer Sınık
09:00 – 09:40  
09:00 – 09:10 Epidemiyoloji  Aykut Kefi
09:10 – 09:20 Metabolik değerlendirme (Kime? Ne zaman? Nasıl?) Hüseyin Tarhan
09:20 – 09:30 Tanı ve tedavi aşamasında radyasyon güvenliği Ahmet Ali Sancaktutar
09:30 – 09:40 ESWL Yılmaz Aksoy
09:40 – 09:50 URS & RIRS Mesut Pişkin
09:50 – 10:00 Mikroperk M. Selçuk Sılay
10:00 – 10:10 PNL Ali Güneş
10:10 – 10:20 Açık & Laparoskopik Cerrahi Kaya Horasanlı
10:20 – 10:30 Metaflaksi Koray Ağras
10:30 – 10:40 Sorular & Tartışma  
     
10:40 – 10:50  Ara  
     
Oturum 6 Minimal İnvaziv Cerrahi   
Oturum Başkanı: Ferruh Şimşek        
10:50 – 11:40  
10:50 – 11:20 Pediatrik Ürolojide Laparoskopik Cerrahinin Yeri Ender Özden
11:20 – 11:40 Pediatrik Ürolojide Robotik Cerrahinin Yeri Bülent Önal
     
Uydu Sempozyum
Vezikoüreteral Reflü 
Moderatör: Orhan Ziylan
11:40 – 12:40 
11:40 - 11:55 VSUG: Kime? Ne zaman? Nasıl Berk Burgu
11:55 – 12:10    VUR Kılavuzlarından anladıklarımız H.Serkan Doğan
12:10 – 12:40 VUR: Endoskopik Tedavi  Goran Lackgren
   Tartışma  
12:40 – 13:30  Öğle Yemeği    
     
Oturum 7
Bildiriler-1
Cem  Aygün, A. Metin Hasçiçek
13:30 – 14:30 
SS-01 ÇOCUKLUK ÇAĞI SİSTİN TAŞI TEDAVİSİNDE FLOROSKOPİ VE ULTRASONOGRAFİ ODAKLAMALI ŞOK DALGA LİTOTRİPSİ TEDAVİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Reşit Gören,  Cevahir Özer,  Yüksel Cem Aygün* ,Ferhat Kılınç,  Mehmet İlteriş Tekin,  Hakan Özkardeş
SS-02 ÇOCUK HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER; TEK MERKEZ DENEYİMİ Ümit Gül* ,  Özgür Yaycıoğlu,  Barış Kuzgunbay,  Tahsin Turunç,  Cem Aygün,  Hakan Özkardeş
SS-03 ÇOCUKLARDA BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE ŞOK DALGA LİTOTRİPSİ VE MİKROPERKÜTAN NEFROLİTOTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Namık Kemal Hatipoğlu,  Ahmet Ali Sancaktutar,  Abdulkadir Tepeler,  Mehmet Nuri Bodakçi,  Necmettin Penbegül,  Murat Atar, Yaşar Bozkurt,  Haluk Söylemez,  Mesrur Selçuk Sılay,  Mustafa Okan İstanbulluoğlu,  Tolga Akman,  Abdullah Armağan
SS-04 PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA ULTRA-MİNİ PNL: DİCLE ÜNİVERİTESİ DENEYİMLERİ Ahmet Ali Sancaktutar,  Kadir Yıldırım,  Yaşar Bozkurt,  Mehmet Nuri Bodakçi,  Namık Kemal Hatipoğlu,  Necmettin Penbegül, Haluk Söylemez,  Murat Atar,  Şeyma M Su Dur
SS-05 PEDİATRİK MESANE TAŞLARININ TEDAVİSİNDE SUPRAPUBİK TRANSVEZİKAL PERKÜTAN SİSTOLİTOTRİPSİ Halil Çiftçi,  Kemal Gümüş* ,  Mehmet Demir,  M.uğur Yılmaz,  Mehmet Gülüm,  Ercan Yeni
SS-06 ÇOCUKLARDA GEÇİRİLMİŞ TAŞ TEDAVİSİ ESWL TEDAVİSİ SONUÇLARINI VE KOMPLİKASYONLARINI ETKİLER Mİ? Fethi Ahmet Türegün* ,  Gamze Gül Güleç,  Beril Tülü,  Mehmet Hamza Gültekin,  Çagatay Doğan,  Ahmet Erözenci,  Bülent Önal
TP-01 PEDİATRİK POPÜLASYON RENAL PELVİS (10-20 MM) TAŞLARINDA ESWL TEDAVİSİNDE EN İYİ SEÇENEK NEDİR?: ÜRETERAL STENT, ALFA-BLOKERLER YA DA İZLEM Erdem Öztürk* ,  Evren Süer,  Murat Mermerkaya,  Ferec Afandıyev,  Cihat Özcan,  Adil Güçal Güçlü,  Berk Burgu,  Tarkan Soygür
TP-02 ÇOCUKLARDA TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK HEMİNEFROÜRETEREKTOMİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Mesrur Selçuk Sılay,  Muhammed Tosun* ,  Senad Kalkan,  Abdullah Armağan,  Şinasi Yavuz Önol
TP-03 LAPAROSKOPİK PEDİATRİK ÜROLOJİDE VERESS İĞNESİ YERİNE MİKRO-OPTİK İĞNE KULLANILABİLİR Mİ? Mesrur Selçuk Sılay* ,  Abdulkadir Tepeler,  Ahmet Ali Sancaktutar,  Hüseyin Kılınçaslan,  Bülent Altay,  Mehmet Remzi Erdem, Namık Kemal Hatipoğlu,  Muzaffer Akçay,  Tolga Akman,  Abdullah Armağan
TP-04 PEDİYATRİK TAŞ HASTALIĞINDA METABOLİK RİSK FAKTÖRLERİ VE HİPOSİTRATÜRİLİ HASTALARDA METAFLAKSİ Onur Karslı,  Volkan İzol,  İbrahim Atilla Arıdoğan,  Ali Börekoğlu,  Mutlu Değer* ,  Nihat Satar
TP-05 PEDİATRİK MESANE TAŞLARININ TEDAVİSİNDE MİKRO PERKÜTAN SİSTOLİTOTRİPSİ Mehmet Nuri Bodakci,  Kadir Yildirim,  Ahmet Ali Sancaktutar,  Namik Kemal Hatipoglu,  Haluk Soylemez,  Necmettin Pembegul, Yasar Bozkurt,  Murat Atar,  Mansur Daggulli
TP-06 ÇOCUK YAŞ GRUBUNDA TAŞ BOYUTUNA GÖRE PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Abdullah Demirtaş,  Numan Baydilli,  Erol Erşekerci,  Akın Avcı,  Emre Can Akınsal,  Deniz Demirci*
TP-07 ÇOCUK HASTALARDA LAPAROSKOPİK PYELOPLASTİ DENEYİMİMİZ Abdullah Demirtaş,  Numan Baydilli,  Nuh Aldemir,  Emre Can Akınsal,  Deniz Demirci* ,  İbrahim Gülmez
TP-08 PNL YAPILAN ÇOCUK OLGULARDA YAŞA, KULLANILAN NEFROSKOP TİPİNE VE TAŞ BOYUTUNA GÖRE KAN PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Abdullah Demirtaş,  Numan Baydilli,  Erol Erşekerci,  Akın Avcı,  Emre Can Akınsal,  Deniz Demirci*
TP-09 ÇOCUK ÜRETER TAŞLARIN TEDAVİSİNDE LAZER VE PNÖMOTİK LİTOTRİPSİ: HANGİSİ ETKİN? Mustafa Özgür Tan,  Özdemir Serhat Gürocak* ,  Amirali Farahvash,  Fikret Ahmadov,  İrfan Atay,  Esat Ak,  Nuri Deniz
TP-10 OKUL ÖNCESİ YAŞ GRUBU ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI İÇİN UYGULANAN TEDAVİ PROSEDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Haluk Şen* ,  Ömer Bayrak,  İlker Seçkiner,  Sakıp Erturhan,  Faruk Yağcı,  Asaf Demirbağ,  Ahmet Erbağcı
   
Oturum 8 Bildiriler-2 
Selçuk Yücel, Ayhan Karabulut 14:30 – 15:30
SS-07  ÇOCUKLARDA GEÇİRİLMİŞ AÇIK NEFROLİTOTOMİ, PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİNİN SONUÇLARINI ETKİLER Mİ? Fethullah Gevher* ,  Çağatay Doğan,  Burak Argun,  Sinharib Çitgez,  Veli Yalçın,  Ahmet Erözenci,  Bülent Önal
SS-08 ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRETER TAŞI TEDAVİSİNDE “ULTRA THİN” ÜRETEROSKOPİ VE İNCE LAZER FİBERİ KULLANIMI SONUÇLARIMIZ Kazım Asutay,  Ahmet Şahan,  Cem Akbal* ,  Tufan Tarcan,  Ferruh Şimşek
SS-09 OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUKLARDA KOMPLEKS BÖBREK TAŞI OLGULARINDA MİNİPERC: İKİ FARKLI DİLATASYONUN KARŞILAŞTIRILMASI Yakup Bostancı* ,  Fatih Ataç,  Ender Özden,  Yaşar Issı,  Hasan Çetin,  Yarkın Kamil Yakupoğlu,  Şaban Sarıkaya
SS-10 ÇOCUK BÖBREK TAŞI HASTALARININ TEDAVİSİNDE RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Onur Kaygısız* ,  Yakup Kordan,  Hakan Kılıçarslan,  Ömür Günseren,  Burhan Coşkun
SS-11 İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK PİYELOPLASTİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ Mesrur Selçuk Sılay,  Muhammed Tosun* ,  Senad Kalkan,  Abdullah Armağan,  Şinasi Yavuz Önol
SS-12 PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA LAPAROSKOPİK RENAL CERRAHİ DENEYİMİMİZ Fatih Ataç* ,  Ender Özden,  Yakup Bostancı,  Yaşar Issı,  Cengiz Beyaz,  Şaban Sarıkaya
TP-11 ÇOCUKLUK ÇAĞINDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ. Artan Koni* ,  Hasan Serkan Doğan,  Ender Özden,  Kubilay İnci,  Cenk Yücel Bilen,  Ahmet Şahin,  Serdar Tekgül
TP-12 ÇOCUK YAŞ GRUBUNDA PYELOPLASTİ SONUÇLARIMIZ Halil Ciftci,  Kemal Gümüş* ,  Mehmet Demir,  M.uğur Yılmaz,  Mehmet Gülüm,  Ercan Yeni
TP-13 OKUL ÖNCESİ ÇOCUK YAŞ GRUBUNDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ Halil Çiftçi,  K emal Gümüş* ,  Mehmet Demir,  M.uğur Yılmaz,  Mehmet Gülüm,  Ercan Yeni
TP-14 ÇOCUK ÜRETER TAŞLARININ TEDAVİSİ: ÜRETEROSKOPİK HOLMİUM LAZER LİTOTRİPSİ Yakup Bostancı* ,  Fatih Ataç,  Yaşar Issı,  Turgut Serdaş,  Ender Özden,  Şaban Sarıkaya
TP-15 ÇOCUK PERKUTAN NEFROLİTOTOMİDE BAŞARI ORANINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Onur Kaygısız* ,  Yakup Kordan,  Sinan Çelen,  Hakan Kılıçarslan,  Burhan Çoşkun,  Hasan Serkan Doğan
TP-16 ALT ÜRİNER SİSTEM BOZUKLUĞU ÇOCUK HASTALARDA RENAL TRANSPLANTASYON SONUÇLARINI ETKİLİYOR MU? Fazıl Tuncay Aki,  İrfan Dönmez,  Hasan Serkan Doğan,  Murat Aydın,  İlhan Erkan,  Serdar Tekgül
TP-17 PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA BÖBREK NAKLİ: YEDİ YILLIK OMÜ DENEYİMİ Yarkın Kamil Yakupoğlu* ,  Yakup Bostancı,  Fatih Ataç,  Ender Özden,  Hülya Nalçacıoğlu,  Gürkan Genç,  Ozan Özkaya,  Şaban Sarıkaya
TP-18 PEDİATRİK BÖBREK NAKLİ: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Onur Kaygısız* ,  Osman Dönmez,  Yakup Kordan,  Feyzi Mutlu Kanat,  Okan Akacı,  Burhan Coşkun,  Berfin Uysal,  Hakan Vuruşkan
TP-19 HİPOSPADİAS CERRAHİSİ SONRASI ERİŞKİN DÖNEMDE ÜRETRAL FİSTÜL TAMİRİ SONUÇLARIMIZ Ömer Yılmaz* ,  Hasan Soydan,  Ferhat Ateş,  Temuçin Şenkul,  Zeki Aktaş,  Kenan Karademir
TP-20 HİPOSPADİAS ONARIMI SONUÇLARIMIZ Uğur Yücetaş,  Erkan Erkan,  Emre Karabay,  Mehmet Gökhan Çulha* ,  Bülent Mansuroğlu,  Vural Saçak,  Mahmut Gökhan Toktaş
 
15:30 – 15:40 Ara
Bildiriler-3 
Deniz Demirci, Fatih Önol 15:40 – 16:40
SS-13 MONOSEMPTOMATİK ENÜRETİK HASTALARDA BAŞARILI DESMOPRESSİN TEDAVİSİ SONRASI İLAÇ KESİLME YÖNTEMİ RELAPS ORANINI ETKİLER Mİ? RANDOMİZE ÇOK MERKEZLİ PLASEBO KONTROLLÜ ÇALIŞMA Perviz Hacıyev,  Berk Burgu,  İlker Gökçe,  Evren Süer,  Yusuf Kibar,  Mesrur Selçuk Sılay,  Serhat Gürocak,  Hasan Serkan Doğan, Hasan Cem Irkılata,  Tayfun Oktar,  Bülent Onal,  Erim Erdem,  Yüksel Cem Aygün,  Can Balci,  Ahmet Rüknettin Aslan,  Cevdet Kaya,  Tarkan Soygür,  Şaban Sarıkaya,  Serdar Tekgül
SS-14 ÜRETERONEOSİSTOSTOMİDE KOMPLİKASYON ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖNGÖRÜLEBİLİR Mİ?: PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA CLAVİEN SINIFLAMA SİSTEMİNİN KULLANIMI Evren Süer,  Cihat Özcan,  Erdem Öztürk,  Murat Mermerkaya,  Ömer Gülpınar,  Ferec Afendiyev* ,  Haluk Şen,  Berk Burgu, Tarkan Soygür
SS-15 VEZİKOÜRETERAL REFLÜLÜ ÇOCUKLARDA İNTRAVEZİKAL ÜRETERLERİN ELEKTRON VE IŞIK MİKROSKOBU YARDIMIYLA ULTRASTRÜKTÜREL VE İMMÜNO-HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Volkan İzol,  Arbil Açıkalın,  Yurdun Kuyucu,  Mutlu Değer* ,  İbrahim Atilla Arıdoğan,  Sait Polat,  Nihat Satar
SS-16 ALT ÜRİNER SİSTEM İŞEME DİSFONKSİYONU (AÜSD) OLAN ÇOCUKLARDA DİSFONKSİYONEL İŞEME (Dİ)’NİN ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR DERECELEME (GRADİNG) SİSTEMİ Burak Köprü* ,  Hasan Cem Irkılata,  Yusuf Kibar,  Bilal Fırat Alp,  Faysal Gök,  Murat Dayanç
SS-17 AŞIRI AKTİF MESANELİ ÇOCUKLARDAKİ GEN POLİMORFİZMLERİNİN ANTİKOLİNERJİK TEDAVİYE ETKİSİ Özdemir Serhat Gürocak* ,  Ece Konaç,  İyimser Üre,  Cem Şenol,  İlke Önen,  Sinan Sözen,  Adnan Menevşe
SS-18 KÜÇÜK BOYUTLU DOLGU MALZEMESİYLE YAPTIĞIMIZ SUBÜRETERİK ENJEKSİYON OLGULARI: GERÇEKTEN ETKİN Mİ? Özdemir Serhat Gürocak* ,  Mustafa Özgür Tan,  Amirali Farahvash,  Cem Şenol,  Hüseyin Gümüştaş,  İrfan Atay,  Nuri Deniz
TP-21 ÇOCUKLARDA CERRAHİ ÖNCESİ KORKUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇOCUĞUN HİSSETTİKLERİ VE HEKİMİN GÖZLEMİ Muhammet Güzelsoy* ,  Halil Güzelsoy,  Soner Çoban,  Serpil Sancar,  Hakan Demirci
TP-22 İŞEME EĞİTİMİ YAŞI VE İŞEME EĞİTİMİ YAŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA Hüseyin Tarhan* ,  Özgür Çakmak,  Rahmi Gökhan Ekin,  Sıtkı Ün,  İlker Akarken,  Derya Uzelli,  Mehmet Helvacı,  Selma Cün, Nejat Aksu,  Önder Yavaşcan,  Yusuf Özlem İlbey,  Feyza Koç,  Özlem Özkarakaş,  Ferruh Zorlu
TP-23 VEZİKOÜRETERAL REFLÜLÜ ÇOCUKLARDA ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONU ALT TİPLERİNİN ÜF-EMG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Hasan Cem Irkılata* ,  Yusuf Kibar,  Bilal Fırat Alp,  Bahadır Topuz,  Murat Dayanç,  Faysal Gök
TP-24 ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONLU ÇOCUKLARDA BİOFEEDBACK TEDAVİSİNİN ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONU SEMPTOM SKORU ÜZERİNE ETKİLERİ Giray Ergin* ,  Yusuf Kibar,  Turgay Ebiloğlu,  Burak Köprü,  Hasan Cem Irkılata,  Faysal Gök
TP-25 ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONLU ÇOCUKLARDA BİOFEEDBACK TEDAVİSİNİN ÜROFLOW-EMG PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Giray Ergin* ,  Yusuf Kibar,  Turgay Ebiloğlu,  Burak Köprü,  Hasan Cem Irkılata,  Faysal Gök
TP-26 AŞIRI AKTİF MESANE (AAM) TANILI ÇOCUK HASTALARDA ELEKTROMYOGRAFİLİ ÜROFLOVMETRİ (ÜF-EMG) İLE İŞEMEFAZININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hasan Cem Irkılata*, Yusuf Kibar,Burak Köprü,Bilal Fırat Alp,  Bahadır Topuz,  Murat Dayanç
TP-27 NÖROJEN MESANELERDE BOTULİNUM TOKSİNİ VE/VEYA DEKSTRANOMER ENJEKSİYONUNUN VEZİKOÜRETERAL REFLÜ ÜZERİNE BAŞARISI PREOPERATİF TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?: VİDEOÜRODİNAMİ ÇALIŞMASI Perviz Hacıyev* ,  Cihat Özcan,  Evren Süer,  Erdem Öztürk,  Murat Mermerkaya,  Haluk Şen,  Berk Burgu,  Tarkan Soygür
TP-28 DESMOPRESSİN ASETAT (DDAVP) VE OKSİBUTİNİN KOMBİNASYON TEDAVİSİ UYGULANAN ENUREZİS NOKTURNALI OLGULARDA TEDAVİ BAŞARISINI ÖNGÖRMEDE POLLAKÜRİ NE KADAR BELİRLEYİCİDİR? Ahmet Şahan,  Asgar Garayev,  Cem Akbal* ,  Tufan Tarcan,  Ferruh Şimşek
TP-29 İŞEME DİSFONKSİYONLU VEZİKOÜRETERAL REFLÜ HASTALARINDA ENDOSKOPİK TEDAVİ SONUÇLARI Çağatay Doğan* ,  Mehmet Hamza Gültekin,  Çetin Demirdağ,  Senanur Şanlı,  Merve Nur Güven,  Bülent Önal
TP-30 ÜROFASİAL (OCHOA) SENDROMLU HASTALARDA HASTA BAKIMI: TEK MERKEZ DENEYİMİ Murat Mermerkaya, Erdem Öztürk, Perviz Hacıyev* , Evren Süer, Berk Burgu,  Tarkan Soygür
   
Oturum 9 Video Sunumlar- A Salonu
Ali  Ayyıldız 16:40 – 17:40   
V-01 ÇOCUKLARDA ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIĞINA BAĞLI DEV HİDRONEFROZ TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK DİSMEMBERED PİYELOPLASTİ Mesrur Selçuk Sılay* ,  Muhammed Tosun,  Senad Kalkan,  Abdullah Armağan,  Şinasi Yavuz Önol
V-02 11 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞUNDA BİLATERAL LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL ALT POL HEMİNEFROÜRETEREKTOMİSİ Mesrur Selçuk Sılay* ,  Muhammed Tosun,  Senad Kalkan,  Abdullah Armağan,  Şinasi Yavuz Önol
V-03 ÇOCUKLARDA TRANSPERİTONEAL LAPAROSKOPİK ÜST POL HEMİNEFROÜRETEREKTOMİSİ: ADIM ADIM TEKNİK Mesrur Selçuk Sılay* ,  Muhammed Tosun,  Senad Kalkan,  Abdullah Armağan,  Şinasi Yavuz Önol
V-04 DUPLİKE RENAL SİSTEMİ VE ALT POLÜNDE UPJ DARLIĞI BULUNAN BİR OLGUDA LAPAROSKOPİK ALT POL PİYELOPLASTİ Mesrur Selçuk Sılay* ,  Muhammed Tosun,  Senad Kalkan,  Abdullah Armağan,  Şinasi Yavuz Önol
V-05 PEDİATRİK HASTADA LAPAROSKOPİK NEFROÜRETEREKTOMİ: VİDEO SUNUM Özdemir Serhat Gürocak* ,  İyimser Üre,  Fatih Bıçaklıoğlu,  Bora Küpeli
V-06 ÇOCUKLARDA LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ DENEYİMİMİZ Alp Tuna Beksaç,  Hasan Serkan Doğan* ,  Batuhan Aydoğan,  Murat Aydın,  Cenk Yücel Bilen,  Serdar Tekgül
V-07 LAPAROSKOPİK MİNİPORT SAĞ HEMİNEFREKTOMİ Ender Özden* ,  Yakupbostancı,  Fatih Ataç,  Aykut Sırtbaş,  Cengiz Beyaz,  Şaban Sarıkaya
V-08 PEDİATRİK RENAL KİTLE: LAPAROSKOPİK SAĞ PARSİYEL NEFREKTOMİ Ender Özden* ,  Yakup Bostancı,  Fatih Ataç,  Yaşar Issı,  Cihan Yalman,  R. Cankon Germiyanoğlu,  Şaban Sarıkaya
V-09 SOL İNTRA-ABDOMİNAL TESTİSLİ 1 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUKTA İKİ AŞAMALI LAPAROSKOPİK FOWLER-STEPHENS ORŞİOPEKSİSİ: VİDEO SUNUM Özdemir Serhat Gürocak* ,  Bora Küpeli,  Cem Şenol,  İyimser Üre,  Sinan Sözen,  İbrahim Bozkırlı
V-10 NONPALPABL TESTİSTE LAPAROSKOPİK DİSEKSİYON İLE İNGUİNAL KANALA GİRMİŞ KALINTI TESTİSİN ÇIKARILMASI MÜMKÜNDÜR Zeliha Ural* ,  Hüseyin Acinikli,  Cemil Kutsal,  Kaya Horasanlı,  Ali İhsan Dokucu
V-11 İLERİ EVRE (T3, T4) WİLMS TÜMÖRÜ CERRAHİSİNDE YÜKSEK TORAKOABDOMİNAL, TRANSDİAFRAGMATİK, EXTRA – İNTRA PERİTONEAL YAKLAŞIM Şinasi Yavuz Önol* 1,  İsmail Başıbüyük1,  Mesrur Selçuk Sılay1,  Fikret Fatih Önol2,  Muhammed Tosun3
     
     
Oturum 10 Video Sunumlar- B Salonu
Murat Dayanç 16:40 – 17:40   
V-12 DAMAR BASISI BULUNAN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE DARLIKLARINDA PYELO-PYELOSTOMİ YETERLİ VE ETKİN MİDİR? Abdullah Demirtaş,  Numan Baydilli,  Emre Can Akınsal,  Deniz Demirci*
V-13 7 AYLIK BİR İNFATTA BİLATERAL BÖBREK TAŞINA MİKRO-PERK AMELİYATI: LİTERATÜRDEKİ EN KÜÇÜK VAKA Ahmet Ali Sancaktutar,  Namık Kemal Hatipoğlu,  Haluk Söylemez,  Kadir Yıldırım,  Murat Atar,  Yaşar Bozkurt,  NecmettinPenbegül,  Mehmet Nuri Bodakçi
V-14 5 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK HASTADA ULTRA-MİNİ PNL VAKASI Ahmet Ali Sancaktutar* ,  Haluk Söylemez,  Yaşar Bozkurt,  Mehmet Nuri Bodakçi,  Bayram Kolcu,  Kadir Yıldırım,  NecmettinPenbegül,  Namık Kemal Hatipoğlu,  Murat Atar
V-15 3 YAŞINDAKİ BİR ERKEK ÇOCUKTA MESANE TAŞININ MİKROPERK YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ Ahmet Ali Sancaktutar,  Kadir Yıldırım,  Haluk Söylemez,  Namık Kemal Hatipoğlu,  Yaşar Bozkurt,  Mehmet Nuri Bodakçi,  Şeyma M Su Dur,  Cem Alan,  Necmettin Penbegül
V-16 ÜRETER ÜST KISIM VE BÖBREK ALT POLÜNDEKİ NONOPAK TAŞLARA EŞ ZAMANLI SUPİN POZİSYONDA FLEKSİBLE URS + MİKRO PNL UYGULAMASI Abdullah Demirtaş,  Deniz Demirci* ,  Numan Baydilli,  Volkan Sabur,  Emre Can Akınsal,  Oğuz Ekmekçioğlu,  İbrahim Gülmez, Atila Tatlışen
V-17 BÖBREK TAŞI OLAN ÇOCUKLARDA ‘MİKROPERK’ MİKROPERKÜTANÖZ NEFROLİTOTOMİ Murat Gezer* ,  Çağatay Doğan,  Sinan Erdal,  Fatih Özdemir,  Bülent Önal
V-18 ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE TIKANIKLIĞININ NADİR BİR SEBEBİ: FİBROEPİTELYAL POLİP Deniz Demirci* ,  Abdullah Demirtaş,  Numan Baydilli,  Muharrem Özkaya,  Kenan Yılmaz,  Emre Can Akınsal,  İbrahim Gülmez
V-19 PYELOPLASTİDE MİNİMAL İNVAZİV YAKLAŞIM: POSTERİOR DORSAL MINI LOMBOTOMİ Şinasi Yavuz Önol,  İsmail Başıbüyük,  Fikret Fatih Önol,  Fatih Elbir,  Muhammed Tosun* ,  Mehmet Remzi Erdem
V-20 GÜNÜBİRLİK MODİFİYE LİCH GREGOİR ÜRETERAL RE-İMPLANTASYON Şinasi Yavuz Önol1,  İsmail Başıbüyük1,  Muhammed Tosun* 1,  Fikret Fatih Önol2
V-21   RE-OPERATİF ÜRETERONEOSİSTOSTOMİ’DE TEKNİK İNCELİKLER Şinasi Yavuz Önol1,  İsmail Başıbüyük1,  Muhammed Tosun* 1,  Sina Kardaş1,  Fikret Fatih Önol2
V-22 CİDDİ KORDİLİ PROKSİMAL HİPOSPADİASLI OLGULARIN CERRAHİSİNDE TEKNİK İNCELİKLER İsmail Başıbüyük1,  Şinasi Yavuz Önol* 1,  Fikret Fatih Önol2,  Muhammed Tosun1,  Mehmet Remzi Erdem3,  Fatih Elbir1
V-23 EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA HASTASINDA MESANEDE MEZONEFROİD VE İNTESTİNAL METAPLAZİ Deniz Demirci* 1,  Abdullah Demirtaş1,  Numan Baydilli1,  Kenan Yılmaz2,  Emre Can Akınsal1,  Turhan Öktem3
     
18:00 – 19:00  Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Genel Kurulu  
     
     
     
24 Kasım 2013 Pazar
 
Oturum 11
Panel: Türkiye de Çocuk Ürolojisi Yandal Uzmanlık Eğitimi 
Moderatör – Şaban Sarıkaya 
08:30 – 09:30
  Panelistler: Protokol imzalayan Üroloji Kliniklerinin Çocuk Ürolojisi Eğitim Sorumluları
  Cankon Germiyanoğlu
  Kaya Horasanlı
  Koray Ağras
  Nihat Satar
  İzzet Koçak
  Serkan Doğan,
  Berk Burgu
  Cem Akbal
  Orhan Ziylan
  Deniz Demirci
   
   
Oturum 12 İşeme Bozuklukları & Nörojen Mesane 
Oturum Başkanı: 
Tufan Tarcan
09:30 – 10:50
09:30 – 09:40 Semptom skorlarından öğrendiklerimiz Cem Akbal
09:40 – 09:55  Ürodinamik incelemeler: Hangisi? Kime? Ne zaman? Onur Kaygısız
09:55 – 10:10 Üroterapi Cevdet Kaya
10:10 – 10:25 Medikal Tedavi llker Akyol
10:25 – 10:35 Botulinum Toksini Uygulamaları Tayfun Oktar
10:35 – 10:50 Cerrahi tedavi Yusuf Kibar
     
10:50 – 11:00 Ara  
     
Oturum 13
Travma – Onkoloji – Transplantasyon
Oturum Başkanı: İhsan Karaman
11:00 – 12:00 
11:00 – 11:20   Pediatrik Ürolojik Travmaya Yaklaşım Cankon Germiyanoğlu
11:20 – 11:40   Wilms Tümörü Cerrahisi Yavuz Önol
11:40 – 12:00   Türkiye de Pediatrik Renal Transplantasyon Y.Kamil Yakupoğlu
     
12:00 – 12:10 Ara  
Oturum 14
Bildiriler-4
Özgür Tan, Ünsal Özkuvancı
12:10 – 13:10
SS-19 ÜRİNER NERVE GROWTH FACTOR DÜZEYLERİNİN ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONU OLAN ÇOCUKLARIN TANISINDA VE TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ YERİ Giray Ergin* ,  Yusuf Kibar,  Turgay Ebiloğlu,  Hasan Cem Irkılata,  Burak Köprü,  Serkan Tapan,  Metin Uyanık
SS-20 TEDAVİYE CEVAPSIZ ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMU OLAN KIZ ÇOCUKLARINDA ÜRETRAL OVERDİLATASYONUN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI. Artan Koni* ,  Halil Kızılöz,  Hasan Serkan Doğan,  Ahmet Metin Hasçiçek,  Serdar Tekgül
SS-21 PRİMER VEZİKOÜRETERAL REFLÜDE ÜRETERONEOSİSTOMİNİN YERİ: BAŞARIYI VE POSTOPERATİF İDRAR YOLU ENFEKSİYONU GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hasan Serkan Doğan,  Ali Cansu Bozacı,  Burhan Özdemir,  Şenol Tonyalı,  Serdar Tekgül
SS-22 DEXELL VUR® İLE UYGULANAN “DOUBLE HYDRODİSTENTİON-İMPLANTATİON” VE STING TEKNİKLERİNİN GRADE I-III VEZİKO ÜRETERAL REFLÜ TEDAVİSİNDE KISA DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ahmet Şahan,  Cem Akbal* ,  Murat Akgül,  Asgar Garayev,  Tufan Tarcan,  Ferruh Şimşek
SS-23 DETRÜSOR AŞIRI AKTİVİTESİ OLAN VEZİKO ÜRETERAL REFLÜLÜ OLGULARDA ENDOSKOPİK TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI UYGULANAN ANTİKOLİNERJİK TEDAVİ BAŞARIYI ETKİLER Mİ? Ahmet Şahan,  Cem Akbal* ,  Kazım Asutay,  Tufan Tarcan,  Ferruh Şimşek
SS-24 TEKRARLAYAN ATEŞLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONU GEÇİREN ÇOCUKLARDA ÇEKİLEN PIC SİSTOGRAMIN GİZLİ VUR TANISINDA VE STING SONRASI TAKİPTEKİ DEĞERİ. Koray Ağras,  Fatih Akdemir* ,  Yücel Altay,  Önder Kayıgil
TP-31 VEZİKOÜRETERAL REFLÜ BASINCININ RENAL SKAR GELİŞİMİNE ETKİSİ M.reşit Gören,  Cevahir Özer,  Yüksel Cem Aygün* ,  Ferhat Kılınç,  Hakan Özkardeş
TP-32 VEZİKOÜRETERAL REFLÜLÜ ÇOCUKLARDA VİDEOÜRODİNAMİK İNCELEMEDE MESANE KOMPLİYANSI NE ZAMAN ÖLÇÜLMELİ? Cevahir Özer,  Mehmet Reşit Gören,  Ferhat Kılınç,  Cem Aygün* ,  Hakan Özkardeş
TP-33 VEZİKOÜRETERAL REFLÜLÜ ÇOCUKLARDA BAŞARISIZ DEXTRANOMER/HYALURONİK ASİT UYGULAMASI SONRASI İNTRAVEZİKAL ÜRETERLERİN IŞIK VE TRANSMİSYON ELEKTRON MİKROSKOBU İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Volkan İzol,  Yurdun Kuyucu,  Arbil Açıkalın,  Mutlu Değer* ,  İbrahim Atilla Arıdoğan,  Sait Polat,  Nihat Satar
TP-34 KLİNİGİMİZDE TEDAVİ EDİLEN HİPOSPADİASLI OLGULARIN ÜROFLOWMETRİ İLE DEGERLENDİRİLMESİ Yusuf Atakan Baltrak* ,  İbrahim Karaman,  Çagatay E.afşarlar,  Ayşe Karaman,  Engin Yılmaz,  İsmet Faruk Özgüner,  Yusuf Hakan Çavuşoğlu,  Derya Erdoğan,  Haşim Ata Maden
TP-35 ENDOSKOPİK VEZİKOÜRETERAL REFLÜ TEDAVİSİ HANGİ HASTALARDA BAŞARILI? Hasan Serkan Doğan* ,  Mesut Altan,  Ali Cansu Bozacı,  Burhan Özdemir,  Serdar Tekgül
TP-36 VEZİKOÜRETERAL REFLÜYÜ ÖNGÖRMEDE ÇEŞİTLİ SONOGRAFİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevinç Emre,  Alev Kadıoğlu,  Alev Yılmaz,  Zeynep Yürük Yıldırım,  Ilmay Bilge,  Ayşegül Sucu
TP-37 VEZİKOÜRETERAL REFLÜ TANISIYLA COHEN OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇOCUKLARDA KULLANILAN FARKLI TİPTE ÜRETERAL KATETERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ Özgü Aydoğdu,  Ayhan Karaköse,  Yusuf Ziya Ateşçi
TP-38 KONJENITAL HİDRONEFROTİK BÖBREKLERİN TECHNETİUM-99M MERCAPTOACETYLTRIGLYCINE (MAG3) VE TECHNETIUM-99M DIMERCAPTOSUCCINICACID (DMSA) İLE SEPERE FONKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ahmet Şahan,  Asgar Garayev,  Cem Akbal* ,  Harika Alpay,  Tufan Tarcan,  Ferruh Şimşek
TP-39 ÜRETERONEOSİSTOSTOMİ Mİ? SUBÜRETERİK ENJEKSİYON MU? : AİLELERİN SEÇİMİNDEKİ BELİRLEYİCİ KRİTERLER Murat Akgül,  Ahmet Şahan,  Cem Akbal* ,  Harika Alpay,  Ferruh Şimşek,  Tufan Tarcan
TP-40 TEDAVİYE YANITSIZ ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONU OLAN HASTALARIN UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI: GERGİN KORD MALFORMASYONUNUN MORBİDİTEYE ETKİSİ VAR MI? Tarık Emre Şener,  Cem Akbal* ,  Ahmet Şahan,  Tuncay Top, Yaşar Bayri,  Bahattin Tanrıkulu,  İlker Tinay,  Ferruh Şimşek,  Tufan Tarcan
   
13:15 Kapanış